زمان تحویل

تمام سفارشات خواهد شد در روز پس از پرداخت تحویل داده است. زمان تحویل است که معمولا 3 تا 5 روز.

شما می توانید شماره پیگیری در جزئیات سفارش خود را چک کنید.